KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ


Değerli Ziyaretçilerimiz, Üyelerimiz ve Müşterilerimiz,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla ‘PEARLYSILK LIMITED’ (“Firma”)’nın aydınlatma yükümlülüğü (KVKK md. 10) bulunduğundan bu kapsamda işbu metin ile kişisel verilerinizin işlenmesi ile veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.
Bu metinde;
o Firma’nın, www.emparator.com uzantılı internet sitesini (“Site”) ziyaret etmeniz (“Çevrimiçi Ziyaretçi”), Site’ye üye olmanız, Site üzerinden ürün paket satın almanız, Chrome eklentisini ve Mobil Uygulaması’nı kullanmanız,
o Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmelerin yapılmasını kabul etmeniz,
o İletişim kanallarımız üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçmemiz,
o Firma tarafından düzenlenen kampanya ve diğer etkinliklere katılmanız
halinde kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin aydınlatılmanız amaçlanmıştır.
Firma olarak; Site kullanımlarına ilişkin istatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklam/tanıtımların yapılması ve etkin bir müşteri deneyimi yaşamanızı sağlamak amacıyla Site’de çerez vb. yöntemler kullanmaktayız. Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için ‘www.emparator.com’ adresinde yer alan çerez politikasını inceleyebilirsiniz.

1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlediğimiz Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Sitemizi ziyaret etmeniz halinde;
• Sitemizi ziyaret etmeniz halinde kullanımlarınıza ilişkin istatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklam/tanıtımların yapılması ile etkin bir müşteri deneyimi yaşamanızı sağlamak amacıyla Site’de çerez vb. yöntemler kullanmakta ve Site’yi kullanım (gezinti) bilgilerinizi işlemekteyiz. Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için ‘www.emparator.com’ adresinde yer alan çerez politikasını inceleyebilirsiniz.
Site’ye Üye olmanız halinde;
• Üyeliğinizin gerçekleştirilmesi ve üye bilgilerinizin kaydedilmesi, üye girişinin yapılabilmesini sağlamak, üyeliğinizle ilgili bilgilendirmelerde bulunulması, üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirmek ve tekrar tüm üyelik bilgilerinin girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerini kullanarak Site’ye giriş yapılabilmesini ve yine üyelik bilgilerinin girilmesine gerek kalmaksızın paket satın alınmasını sağlamak amacıyla ad soyad, e-posta adresi ve işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla log kayıtları bilgilerinizi,
• Üyelik esnasında otomatik olarak atanması nedeniyle Kullanıcı ID bilgisi,
• Üye olarak tarafınıza paket satın alma geçmişinizi görüntüleme hizmeti verebilmek amacıyla satın alma (tarihi ve içeriği) ve ödeme (ödeme şekli ve ödeme detayları) bilgilerinizi,
• Üyelik işlemleri sırasında ya da Firma’ya başka kanallardan vereceğiniz bilgilerinizin güncellenmesi ve/veya daha sonra değiştireceğiniz bilgilerinizin tüm üyeliklerinize (Site) ilişkin vermiş olduğunuz bilgiler için de güncellenmesini sağlamak ve kişisel verilerinizi güncel olarak tutma yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla opsiyonel olarak paylaşmayı tercih etmeniz halinde TC Kimlik Numarası, e-posta adresi, bireysel/kurumsal fatura adresi, cep telefonu numarası ve Site’ye üye olduğunuzda sistem tarafından otomatik olarak atanan Kullanıcı ID bilgilerinizi,
• Site üyeliğiniz ve satın aldığınız pakete göre size özel olanak ve teklifler sunulması, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar ve reklamların oluşturulması, kampanya ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Site veya diğer 3. taraf ortamlarında Firma’ya ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, anket vs.) yapılması, müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmaları ve operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları kapsamında ad soyad, e-posta adresi, cep telefonu numarası, opsiyonel olarak paylaşmanız halinde, il, ilçe, demografik bilgiler, Site içi bildirimlere/anketlere/tekliflere/kampanyalara karşı yaklaşımlar, alışkanlıklar, davranışlar, arama hareketleri, segmentler, geçmiş satın almalar, çerez kayıtları, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri ve cihaz ID, kullanım süresi, bilgisayar versiyon bilgisi, iletişim tercihleri, satın alma tutarı, ödeme yöntemleri/kanalları ve tercihleri, ödemenin gerçekleştiği banka bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik, işletim sistemi bilgileri ve anket cevapları verilerinizi işlemekteyiz.
Site üzerinden paket satın almanız halinde;
• Site üzerinden üye olarak paket satın almanız halinde alışveriş işleminin gerçekleştirilmesi ve mesafeli satış sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, alışverişinize ilişkin e-fatura/e-arşiv faturanın düzenlenerek tarafınıza gönderimini sağlamak ve satış sonrası destek hizmetlerini verebilmek amacıyla ad soyad/şirket adı, e-posta adresi, cep telefonu numarası, bireysel/kurumsal fatura adresi, TCKN/Vergi No., vergi Dairesi(Kurumsal Müşteriler için) satın alma işleminize ilişkin log kayıtları ve IP adresinizi,
• Bir indirim kodu kullanarak paket satın almanız halinde standart satın alma işlemlerine ek olarak, indirim kodu kullanım bilgilerinizi, indirim kodu ile gerçekleştirilmiş satın alma geçmişi verilerinizi, satın alma tutarınızın yasal olarak belirlenen tutarın üzerinde olması halinde zorunlu olarak veya talep edilmesi halinde yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla faturada yer almak üzere paylaştığınız T.C. Kimlik Numarası verilerinizi,
Firma’ya herhangi bir kanaldan ticari iletişim izni vermeniz halinde;
• Firma’ya herhangi bir kanaldan ticari iletişim izni/açık rızası vermeniz halinde, Firma tarafından yürütülen genel veya özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün ve hizmet tanıtımları, anket çalışmaları, müşteri memnuniyeti uygulamalarının sunumu, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri kapsamında seçeceğiniz kanallar üzerinden (SMS, e-posta vb. ) ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi, kampanya ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerimizin iletilmesi amaçlarıyla ad soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi ile log kayıt bilgilerinizi işlemekteyiz.
İletişim Kanallarımız üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde;
• E-posta, Site, telefon, sosyal medya ve benzeri kanallar (“İletişim Kanallarımız”) üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde bize ilettiğiniz talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek, hizmet/işlem güvenliğini sağlayabilmek, tüm müşteri ilişkileri süreçlerini daha iyi yönetebilmek, takip edebilmek ve raporlayabilmek ile kalite standartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında ad soyad, sosyal medya kullanıcı adı, e-posta adresi, cep telefonu numarası, paylaşılması halinde sabit telefon numarası, ilgili ise hukuki işlem bilgilerinizi, talep ve şikayetlerinizi, talep şikayetinizle ilgili veya talep şikayetinizin sonuçlandırılması için log kayıtları verilerinizi, talep ve şikayetinize bağlı tarafınızca aktarılacak olan ilgili diğer bilgilerinizi,
• Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere her türlü elektronik yazışmaları işlemekteyiz.
Yasal Süreçler ve Kurum İçi Faaliyetler;
• Muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı sizin, Firma ve çalışanlarının ve diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yetkili/görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek, doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, tarafımızdan bilgi talep etmeniz veya yasal haklarınız kapsamında başvuruda bulunmanız halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, sözleşme ve mevzuata aykırı şekilde kullanımı engellemek, şüpheli işlemleri ve hukuka aykırı kullanımları tespit edebilmek, iptal işlemlerini gerçekleştirebilmek, iç denetim ve kontrol ile raporlama, test, geliştirme çalışmalarını yapabilmek ve müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışma ve geliştirmeler, operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları yapılması kapsamında ad soyad, yasal süreçler nedeniyle aktarılması veya resmi mercilerce gönderilen belgelerde bulunması halinde imza ve T.C. Kimlik Numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres, talep ve şikayetleriniz, satın almalarınız, faturalarınız, elektronik yazışma kayıtlarınız, Site üzerinden işlem yapmanız halinde log kayıtları, Kullanıcı ID, IP adresi, ilgili hukuki işlem bilgileriniz ile uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya bilgilerinizi,
• Çevrimiçi Ziyaretçi bakımından ise bilgi işlem güvenliğinin sağlanması ve kötü amaçlı kullanımların önlenmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amacıyla çerez kayıtları (IP adresi, gezinti bilgileri, kullanılan cihaz bilgisi (ID) ve trafik verisi) verilerinizi işlemekteyiz.

2. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebimiz Nedir?

Kişisel verilerinizi, Site üzerinden üye olmanız sırasında verdiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, Web uygulaması/Mobil Uygulaması/Google Chrome eklentisi kullanmanız ve bu kanallar üzerinden işlem yapmanız, Site üzerindeki her türlü satın alma, tahsilat, işlem, anket doldurma, kayıt, davranışsal hareket ve işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, İletişim Kanallarımız, Firma merkezi üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında bizlere iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, ve resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi, iade/inceleme süreçlerinize ilişkin kayıtların ilgili evraklara kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle topluyoruz.
Kişisel verilerinizi;
• Site üyeliğinin kurulması ve üyelik sözleşmesi uyarınca yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile satış ve satış sonrası destek süreçlerine ilişkin olarak “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,
• Site üyeliği kapsamındaki pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ve ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğiniz “açık rıza”,
• Site ve Web uygulaması/Google Chrome eklentisi kullanımına ilişkin şüpheli işlemlerin tespiti ve önlenmesi, işlem güvenliğinin sağlanması, operasyonel süreçlere (stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları) ilişkin çalışmalar ve müşteri ilişkileri süreçlerimize ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”,
• Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
• Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması”,
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz/işliyoruz.
İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, (i) göndereceğimiz ticari elektronik iletilerde belirtilen işlemi (ret) yaparak ilgili ticari iletişimi durdurabilir ve/veya (ii) Site üyeliğine dair açık rızanızı geri çekerek ilgili üyeliğinizi sonlandırabilir, böylelikle açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarmaktayız?

Firma olarak kişisel verilerinizi ancak işbu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız. Bu kapsamda;
• Üyeliğiniz, satın alma ile ilgili satın alacağınız paketleri kullanımınızı sağlamak, ve satış sonrası destek hizmetlerini verebilmek, talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek, bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, altyapı bakım ve destek hizmeti sağlayıcıları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, e-fatura/e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, gönderi/kargo/kurye, arşivleme ve depo hizmeti verenler gibi) ile, bu firmalar tarafından Firma’nın faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla aktarmaktayız.
• Yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlar ile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara aktarmaktayız.
• Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarına aktarmaktayız.
• Site’deki ziyaret trafiğinin artırılmasına ilişkin faaliyetler kapsamında tedarikçilerimize aktarmaktayız.
• Ödemenizi kredi/banka kartı ile yapmanız halinde kredi/banka kartı bilgilerinizi, Firma tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarmaktayız.

4. KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Firma tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Firma’ya daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusu : PEARLYSILK LIMITED
E-posta : [email protected]
Adres : SNF-C331, MYWORKSPOT, CLYDE HOUSE REFORM ROAD, MAIDENHEAD, BERKSHIRE, UNITED KINGDOM SL6 8BY